Nieuwsitems

Gerealiseerd initiatief (2017-3)

Het 60 jarig jubileumfeest van de Kindergroep van de Folkloristische Vereniging “Markelo” vond plaats op zondag 10 september 2017 bij Dika van de Kruusweg (oorspronkelijk gepland in het…

Lees meer

Gerealiseerd initiatief (2017-2)

Stichting ‘De Ha’ heeft een nieuw AED apparaat aangeschaft. Hiervoor heeft het Hessenheemfonds een tegemoetkoming kunnen verlenen. Namens ‘De Ha’ ontvingen wij van Miranda en Sheila bijgaande foto….

Lees meer

Gerealiseerd initiatief (2017-1)

Rederijkerskamer Bilderdijk bestaat dit jaar 150 jaar. Een gedenkwaardig jubileum waar de toneelsvereniging op mooie wijze invulling aan geeft. Onder andere met het uitgeven van een uniek jubileummagazine met als inhoud…

Lees meer

Financiële ondersteuning in 2017

Heeft uw instelling een investering waarvoor de financiering nog niet rond is? “Stichting Hessenheemfonds Markelo” verleent financiële bijdragen aan stichtingen, verenigingen of andere instellingen die zich inzetten voor…

Lees meer

Voorzitterswisseling St. Hessenheemfonds Markelo

Tijdens de laatste bestuursvergadering van Stichting Hessenheemfonds Markelo heeft Rein Compagner de voorzittershamer overgedragen aan Jan ten Hove. Rein maakte sinds 2000 deel uit van het bestuur van…

Lees meer

Film opening Kampeercentrum Hessenheem 1950

Bij de overdracht van het secretariaat van de Stichting Hessenheemfonds Markelo per 1 januari 2010 door J.H.L.(Henk) Sprokkereef aan Riny Nijmeyer bleek er nog een film uit 1950…

Lees meer

Stichting Hessenheemfonds Markelo

Kampeercentrum Hessenheem
 

Secretaris Stichting Hessenheemfonds

p/a Rijssenseweg 15 C
7475 VE Markelo

secretaris@hessenheemfondsmarkelo.nl

© Copyright 2011 - 2019   Stichting Hessenheemfonds Markelo