Bestuur

Ten tijde van het vervallen van de Raad van Toezicht en Bijstand van de Stichting Hessenheemfonds Markelo in mei 2000 bestond het bestuur uit de heren: H. Kottelenberg (voorzitter), J.H.L. Sprokkereef (secretaris), J. Stoevenbelt, J.J. de Visser, B. van Boven. Volgens de toen geldende statuten diende het bestuur te bestaan uit een oneven aantal van tenminste zeven personen. Daardoor zijn in november 2000 toegetreden: R. Compagner (penningmeester), B.R. Nijmeyer-Kappert. Hierna wisselde het bestuur op basis van een vast rooster van aftreden…

Het huidige bestuur bestaat uit de volgende leden

Jan ten Hove (Voorzitter)

Rianne Stomps-Vasters (Secretaris)

Geertjan Welmer (Penningmeester)

Rudi Haan

Bert Dijkink

Wilma Kloots-Wolthuis

Anja Wissink-Brinkers

Stichting Hessenheemfonds Markelo

Kampeercentrum Hessenheem
 

Secretaris Stichting Hessenheemfonds

p/a Stokkumerweg 51-A
7475 MS Markelo

secretaris@hessenheemfondsmarkelo.nl

© Copyright 2011 - 2024   Stichting Hessenheemfonds Markelo