Welkom

Namens de Stichting Hessenheemfonds Markelo heten wij u van harte welkom op onze site. Wilt u meer weten over het ontstaan van het fonds, kijk dan hier….

Stichting Hessenheemfonds Markelo heeft als doel het bevorderen van de belangen van de Markelose gemeenschap en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Het werkgebied beslaat de voormalige gemeente Markelo. De Stichting tracht haar doel te bereiken door het verlenen van financiële bijdragen aan stichtingen, verenigingen en andere instellingen, welke binnen de voormalige gemeente Markelo gevestigd zijn. Het bestaan van de stichting Hessenheemfonds is geformaliseerd in de akte van statutenwijziging d.d. 19 november 2007.

Officiële ingebruikneming kampeercentrum Hessenheem met toespraak door Herman Klumpers, voorzitter van het Stichtingsbestuur

Kampeercentrum Hessenheem in de beginjaren ca. 1955

Stichting Hessenheemfonds Markelo

Kampeercentrum Hessenheem
 

Secretaris Stichting Hessenheemfonds

p/a Stokkumerweg 51-A
7475 MS Markelo

secretaris@hessenheemfondsmarkelo.nl

© Copyright 2011 - 2024   Stichting Hessenheemfonds Markelo