Geschiedenis

Het ontstaan van Stichting Hessenheemfonds Markelo is te danken aan de oprichting van een Kampeercentrum op 22 april 1950.
Het opkomend toerisme in de jaren 50 bracht een groep ondernemers in Markelo in november 1949 bijeen om “te komen tot oprichting van een kampeercentrum”. Men had in de Pothoek een terrein van 30 ha op het oog aan de voet van de Herikerberg. Een 20-tal grondeigenaren was bereid z’n percelen voor 5 gulden per ha. te verhuren voor een periode van 25 jaar en een werkgroep bestaande uit H.Klumpers, E.B.Roosdom en W.H.Wissink, respectievelijk voorzitter, secretaris en penningmeester en de leden Chr.Aarsen, A.R. van der Wolde en A.W.Roosenburg begon met de voorbereidingen. Op 22 april 1950 werd de stichtingsakte bij notaris Teesselink getekend. Doel was “Het aanleggen van een kampeercentrum (…) teneinde in Markelo de gelegenheid te scheppen op ordelijke wijze onder toezicht te kamperen (….)

Foto; Officiële opening kampeercentrum Hessenheem door burg. de Beaufort 1950

Het startkapitaal werd geleend bij de Rabobank en de gemeente stelde zich garant voor een bedrag van f 30.000. Op advies van de Kampeerraad vernietigde gedeputeerde staten echter dit besluit. Een dergelijk groot financieel risico was niet verantwoord. Om de aanleg niet te vertragen werden “belangstellende ingezetenen van Markelo bijeengeroepen en spontaan werd f 20.000 als garantie gegeven. Dit bedrag werd aangevuld door fabrikanten uit het westen des lands” De gemeente liet het er niet bij zitten en stelde zich ook in verbinding met de genoemde Kampeerraad, onder overlegging van de resultaten van het eerste seizoen. Op grond hiervan achtte deze raad de garantiestelling volkomen verantwoord.(!) GS liet zich ook overtuigen, maar stelde het garantiebedrag wel bij op f 25.000.

Doel van het Kampeercentrum was vooral “Het bevorderen van het sociaal toerisme”. Enerzijds door te zorgen voor lage prijzen maar vooral ook door het organiseren van gezamenlijke activiteiten. Daarvoor was er een openluchttheater ingericht, dat plaats bood aan ca. 250 personen. Sfeervolle kampvuuravonden o.l.v. “Ome” Joop Noordendorp werden ook graag bezocht door de Markelose jeugd. De camping bleek een schot in de roos, met enige regelmaat verschenen sfeerartikelen in de regionale pers en menig seizoen kwamen er 7.000 gasten.

Het beleid van de Stichting om steeds meer grond in eigendom te verkrijgen werd voortgezet en eind 1963 kocht de Stichting de boerderij “Mensink” in Elsen. De bijbehorende 13 ha wilde men gebruiken om uit te ruilen met de gepachte percelen.

Door de voorspoedige groei kwam het bestuur tot de conclusie, dat het op een verantwoorde en slagvaardige manier leiden van een dergelijk groot recreatiebedrijf specialistische kennis vereiste. Commerciële exploitatie werd in het belang van Hessenheem beter geoordeeld. Beheerder Wallenburg kocht in 1972 de camping. Het batig saldo van deze verkoop werd belegd en de rente uit dit “Hessenheemfonds” wordt jaarlijks beschikbaar gesteld aan culture gemeenschapsactiviteiten in Markelo.

Stichting Hessenheemfonds Markelo

Kampeercentrum Hessenheem
 

Secretaris Stichting Hessenheemfonds

p/a Stokkumerweg 51-A
7475 MS Markelo

secretaris@hessenheemfondsmarkelo.nl

© Copyright 2011 - 2024   Stichting Hessenheemfonds Markelo