Publicatiedatum: 18 februari 2022

Afgelopen week hebben wij in de eerste bestuursvergadering 2022 van het Hessenheemfonds Markelo afscheid genomen van Johan Jansen. Johan heeft 12 jaar lang onderdeel uitgemaakt van ons bestuur, met de specifieke rol als beheerder van onze Beleggingsportefeuille. In de afscheidswoorden van de voorzitter werd uiteraard nog even teruggeblikt naar de begin jaren waar een actief beheer van de aandelenportefeuille veel tijd, energie en kennis kostte. In de loop van de jaren heeft met name Johan voorstellen gedaan om meer met beleggingsprofielen te gaan werken. Samen met het bestuur hebben we ook een beleggingsreglement opgesteld, waarin we onze eigen “bakens” (risicospreiding) hebben vastgelegd. Mede door zijn inzet hebben we vele Markelose verenigingen kunnen steunen bij hun investeringen en projecten en bovenal ook ons kapitaal naar de toekomst zeker kunnen stellen.
Johan we zijn altijd blij geweest met jouw betrokkenheid en binding met het Markelose samenleving en bovenal de fijne vergadering samen.
Gelukkig mochten ook wij weer fysiek samenkomen, zodat we na de bedankjes nog even konden proosten.
Johan BEDANKT voor al die jaren!


← terug