Waar heeft Stichting Hessenheemfonds Markelo zoal nog meer aan bijgedragen?

Zoals uit onze doelstelling blijkt, ondersteunt de Stichting initiatieven van non-profit verenigingen, stichtingen en dergelijke, die binnen de voormalige gemeente Markelo gevestigd zijn.

We willen onderstaand een aantal rubrieken weergeven waarin verschillende Stichtingen en/of Verenigingen in Markelo actief zijn. De lijst hieronder is zeker niet volledig, maar geeft de lezer of potentiële aanvrager een beeld van de bijdragen die de Stichting Hessenheemfonds Markelo zoal verleent.

Uiteraard zorgt de aanvragende instantie zélf voor het grootste gedeelte van de financiering, het Hessenheemfonds Markelo helpt daarbij indien men zelf over onvoldoende financiële middelen beschikt. De hoogte van de bijdrage varieert uiteraard.

Initiatieven voor behoud, archivering, heropleving van Markeloos erfgoed en Cultuur:

Het Hessenheemfonds ondersteunt initiatieven op dit gebied, denk bijvoorbeeld aan een bijdrage ten behoeve van:

  • de ondersteuning van de Stichting Vrienden van de Molen van Buursink;
  • de uitgifte van het Markelose Boerenervenboekje, de aanleg van de Kerkenpad Tichelroute of initiatieven van de Stichting Maarkels Lanschap;
  • de stichting Heemkunde, voor bijvoorbeeld de uitgave van ‘De Marke van Marckelo’, ‘De Marke van Hericke’ en een bijdrage aan de fotokasten van het nieuwe onderkomen;
  • het Cultureel Centrum ‘Het Beaufort’;
  • het in stand houden van de Museumboerderij Eungs Schoppe.

Wat te denken van Muzikaal Markelo?

Dat Markelo muzikaal is, is bekend. Verenigingen en koren zitten vol initiatief en dit juichen wij toe. Zo ondersteunen wij de Fanfare bij aanschaf van instrumenten, maar ook initiatieven van zangkoren worden niet vergeten.


En op het gebied van Sport, Jeugd, Buurtverenigingen?

Verenigingen als de JAM, de Gymnastiekvereniging, de Voetbal maar ook de Paarden- Ponysport en de Markvogels Boules krijgen niet altijd de begroting rond. Het Hessenheemfonds Markelo helpt ook bij aanschaf van Speeltoestellen, waar de overheidsbijdrage niet voldoende is en steunt initiatieven van Buurtverenigingen.

Bovenstaande is een willekeurige opsomming van activiteiten welke voor ondersteuning in aanmerking kwamen. De lijst overziend, mag gerust gezegd worden dat we als Markelo trots mogen zijn op de vele Stichtingen en Verenigingen die zich op vele gebieden inzetten voor de Markelose gemeenschap. Als bestuur van Stichting Hessenheemfonds zijn wij dan ook trots hieraan een financiële bijdrage te kunnen bieden!


← terug

Stichting Hessenheemfonds Markelo

Kampeercentrum Hessenheem
 

Secretaris Stichting Hessenheemfonds

p/a Stokkumerweg 51-A
7475 MS Markelo

secretaris@hessenheemfondsmarkelo.nl

© Copyright 2011 - 2024   Stichting Hessenheemfonds Markelo