Publicatiedatum: 30 april 2015

Tijdens de laatste bestuursvergadering van Stichting Hessenheemfonds Markelo heeft Rein Compagner de voorzittershamer overgedragen aan Jan ten Hove.

Rein maakte sinds 2000 deel uit van het bestuur van de Stichting Hessenheemfonds Markelo en deed dat sinds april 2005 als voorzitter. Onder zijn voorzitterschap is er heel wat tot stand gekomen en zijn er steeds stappen gezet om te komen tot een professionele organisatie, met heldere statuten en reglementen.

Stichting Hessenheemfonds Markelo heeft als doel het bevorderen van de belangen van de Markelose gemeenschap. Het batig saldo dat door de verkoop van het gelijknamige Kampeercentrum in 1972 was ontstaan werd belegd en de rente uit dit “Hessenheemfonds” wordt jaarlijks beschikbaar gesteld aan culturele en sociale gemeenschapsactiviteiten in Markelo.

Het was dan ook heel toepasselijk om Rein te bedanken voor de goede jaren van samenwerking middels een diner bon van Bistro “de Loep”, gelegen op het Buitencentrum Hessenheem.

Rein BEDANKT!!


← terug