Publicatiedatum: 14 januari 2013

Door verkoop van het kampeercentrum Hessenheem aan de toenmalige beheerder zijn in 1973 gelden vrijgekomen, deze gelden zijn gestort in een fonds dat wordt beheerd door de Stichting Hessenheemfonds.

Deze stiching stelt zich ten doel de bevordering van het belang van de Markelose gemeenschap door het jaarlijks verlenen van financiële bijdragen aan naar het oordeel van de stichting daarvoor in aanmerking komende stichtingen, verenigingen en andere instellingen.

Het werkgebied ligt binnen de grenzen van de voormalige gemeente Markelo. Voornoemde bijdragen kunnen uitsluitend worden aangevraagd voor noodzakelijke, duidelijk omschreven investeringen, die door de aanvragers zelf niet gedragen kunnen worden. Voor het jaar 2013 bestaat tot 1 maart a.s. de gelegenheid schriftelijk verzoeken tot het verlenen van een financiële bijdrage in te dienen.

Uw verzoek dient vergezeld te gaan van de laatst vastgestelde jaarrekening maar niet ouder dan 2010. Zonder deze jaarrekening zal uw verzoek niet in behandeling worden genomen.

Verzoeken kunnen worden gericht aan:

Stichting Hessenheemfonds Markelo,
p/a Burg. Korthals Alteslaan 29
7475 DC Markelo

Mondelinge toelichting van verzoeken heeft slechts zin na eventuele oproep van het bestuur van de stichting.

(Download hier het PERSBERICHT)


← terug